Meer resultaten voor co2

co2
CO2-uitstoot van schepen: Raad bepaalt standpunt over herziening EU-regels Consilium.
De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor veel broeikasgasemissie en draagt door het verbruik van fossiele brandstoffen bij aan de klimaatverandering. De uitstoot door internationaal maritiem vervoer wordt geschat op 2 tot 3% van de totale wereldwijde broeikasgasemissie. Dat is meer dan de uitstoot van welke EU-lidstaat dan ook.
CO2 VROOM.be. LIn_social_logo.
Europa is het eens over een voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe autos te beperken. Zoveel doet een SUV de CO2 in België stijgen. De Belgische automobielfederatie Febiac heeft de impact van het toenemende succes van de SUV in. Zoek een wagen.
Koeien zorgen voor 5% van de CO2-uitstoot op aarde, maar hulp is onderweg Radio 1. Home. CIM internet. Uit in Vlaanderen.
Met het poeder dat nu werd uitgevonden kan de uitstoot van een koe verminderd worden tot 30%, al hangt het precieze percentage af van verschillende factoren. Zo blijkt uit onderzoek dat vezelrijk voer voor de koe nefast is voor de werking van het poeder.
CO2 uitstoot in cijfers Nijlen.
Wat zoek je? CO2 uitstoot in cijfers. CO2 uitstoot in cijfers. Om doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen formuleren en de effecten van het klimaatbeleid te kunnen opvolgen, is inzicht nodig in de grootte en bronnen van de huidige CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente.
Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2020 is gepubliceerd.
Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 01%, per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%. Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 01%, per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.
België: klein land, grote vervuiler.
klein land, grote vervuiler. De uitstoot van CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering, zeggen klimaatexperts. België mag dan een klein land zijn, relatief gezien zijn we een grote vervuiler. Een overzicht in grafieken. België blijft boven het Europees gemiddelde.
Bereken hier uw CO2-bijdrage voor 2020 FLEET.be.
CO2 gekend: CO2 x 9 EUR 600 / 12 x 13078., CO2 onbekend: 165 x 9 EUR 600 / 12 x 13078, 9644., Benzine hybride en plug-in hybride benzine inbegrepen. CO2 gekend: CO2 x 9 EUR 768 / 12 x 13078.,
Interactieve Grafiek: Wie zijn de grootste CO2-vervuilers? E. De Standaard.
Vandaag is China s werelds grootste uitstoter van CO2. In 2013 stuurt China een duizelingwekkende 9.997 miljoen ton CO2 in de atmosfeer, evenveel als de VS, India en Rusland samen. Maar als we gaan kijken per hoofd van de bevolking, zijn het de inwoners van de rijke oliestaten die de grootste hoeveelheden CO2 uitstoten.
Co2 15 definities Encyclo.
het CO2 zelfst.naamw. kleurloos, niet-giftig gas Voorbeelden: In water opgelost CO2 vormt koolzuur, waarmee bijvoorbeeld frisdrank met prik wordt gemaakt, Door verbranding van fossiele brandstoffen komt er CO2 in de atmosfeer en dat is mede verantwoordelijk voor het broeik. Gevonden op https//www.woorden.org/woord/CO2.:
Vangnet indien de euronorm of de CO2 uitstoot niet gekend is Belastingportaal Vlaanderen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Vangnet indien de euronorm of de CO2 uitstoot niet gekend is. Vangnet indien de euronorm of de CO2 uitstoot niet gekend is. Als de euronorm niet gekend is. Als de euronorm niet gekend is, wordt deze, voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting, bepaald aan de hand van de 1ste inschrijvingsdatum van het voertuig in België of in het buitenland.:
Wat is je CO2-voetafdruk? Milieu Centraal.
Vul de vragen in en ontdek hoeveel CO2 in jouw huishouden per jaar vrijkomt en hoe goed je daarmee scoort voor het klimaat. Meet je CO2-voetafdruk. Vul de vragen in voor je eigen situatie en ontdek hoeveel CO2 je uitstoot.

Contacteer ons