Educatief verlof

Kom ik in aanmerking voor betaald educatief verlof (kredieturen) en hoe vraag ik het aan?

Wie een opleiding volgt in een CVO heeft de mogelijkeheid om daarvoor aanvullend verlof zonder verlies van loon te krijgen. De werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel. De extra verlofdagen worden immers door de overheid terugbetaald aan de werkgever.

Voorwaarden

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Belgacom, De Post).
Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V.Informeer hiervoor bij jouw werkgever. Raadpleeg ook de website www.meta.fgov.be
 • Alle opleidingen in CVO Janitor geven recht op betaald educatief verlof behalve de opleidingen van de afdelingen hout, huishoudelijk onderwijs en schilderen.

Op hoeveel uren B.E.V. heb ik recht?

Voor de lesuren die niet samenvallen met de normale arbeidstijd kan er maximaal:

 • 100 verlof uren worden toegekend (per schooljaar) zo een beroepsopleiding gevolgd wordt.
 • 80 verlof uren bij een algemene opleiding.
 • 100 verlof uren zo er tijdens hetzelfde jaar een algemene en een beroepsopleiding wordt gevolgd.

Voor de lesuren die samenvallen met de normale arbeidstijd wordt het maximum aantal verlof uren gebracht op:

 • 120 verlof uren bij een beroepsopleiding.
 • 80 verlof uren bij een algemene opleiding.
 • 120 verlof uren bij het volgen van een algemene en een beroepsopleiding.

In dit geval dient de werkgever nauwkeurig het arbeidsregime (uurrooster) mee te delen.

Taalcursussen:

 • 80 verlof uren voor één of meerdere taalleergangen.
 • 100 verlof uren voor een taalcursus samen met een andere beroepsopleiding.

Nieuw! Sinds het schooljaar 2012-2013 hebben onderstaande opleidingen recht op 180 verlofuren:

 • Opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen op voorwaarde dat de opleiding gestart wordt in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen (Elektronica, Elektromechanica, Bouw- en Houtconstructies, Topografie, Biochemie en Informatica)
 • Bekijk de lijst met knelpuntberoepen voor 2013-2014 : http://www.belgium.be/nl/werk/werk_zoeken/arbeidsmarkt/knelpuntberoepen/
 • Opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs (Brouwerij, Lassen, Vrachtwagenchauffeur)

OPGELET!
Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is. 


Hoe vraag je educatief verlof aan?

Als je van je recht op BEV gebruik wil maken, moet je de werkgever daarvan tijdig verwittigen. Dat doe je door middel van een getuigschrift waarin bevestigd wordt dat je regelmatig ingeschreven bent om één of verschillende opleidingen te volgen.

 1. Meld bij je inschrijving aan de administratief medewerker van CVO Janitor dat je gebruik wenst te maken van je recht op betaald educatief verlof.
  OPGELET! Alle aanvragen moeten worden ingediend uiterlijk 31 oktober (eerste semester) of uiterlijk 31 maart (tweede semester).
 2. Gedurende de eerste inschrijvingsweken worden alle aanvragen door de administratie van CVO Janitor verwerkt en het getuigschrift dat bevestigt dat je regelmatig ingeschreven bent opgemaakt.
 3. Begin oktober (eerste semester) of begin maart (tweede semester) kunnen de cursisten de getuigschriften afhalen op het cursistensecretariaat.
 4. Bezorg het getuigschrift zo snel mogelijk aan je werkgever.

Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn ?

Wie gebruik maakt van Betaald educatief verlof dient de cursussen heel stipt te volgen. Dit moet vanuit de overheid nauwkeurig door ons worden gecontroleerd.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren. 
Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we:

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont,
 • een afwezigheid voor beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever),
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: een overlijden van een familielid,de geboorte van je kind (via een officieel attest),
 • een staking van het openbaar vervoer,
 • overmacht zoals extreem winterweer (b.v. erge sneeuwval en ijzel).

Goed om weten :

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kan je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Betaald educatief verlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het B.E.V. te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt.
 • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. Het feit dat je B.E.V. neemt, kan dus nooit een reden voor ontslag zijn.
 • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Meer info kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536 
Lees zeker ook de uitgebreide brochure "Wegwijs in het betaald edcuatief verlof"
Heb je nog specifieke vragen dan kan je mailen naar: educatief.verlof@meta.fgov.be

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!