Subsidies stad Sint-Niklaas

Steun voor levenslang en levensbreed leren van de stad Sint-Niklaas

Wie?

Om in aanmerking te komen voor deze korting bij inschrijving in het volwassenenonderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Inwoner zijn van Sint-Niklaas;
  2. Een gepensioneerde 60-plusser of huisvrouw/-man zijn met een maximum gezamenlijk belastbaar inkomen van 22.000 EUR per jaar OF een persoon ten laste zijn van deze groepen;
  3. Niet in aanmerking komen voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld (attest OCMW, Asiel, Mutualiteit, FOD);
  4. Je bent maximaal 3 schooljaren een cursist in het volwassenenonderwijs Sint-Niklaas.

Korting?

De maximale korting bedraagt 54,00 EUR per schooljaar. Er wordt een vermindering toegepast van 0,30 EUR per lesuur met een maximum van 180 lesuren (2014). De korting wordt rechtstreeks verrekend bij de inschrijving.

Meebrengen bij inschrijving?

Het meest recente aanslagbiljet van de belastingdienst.

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!