Inschrijvingsgeld en hoeveel kost mijn opleiding?

Het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het aantal lesuren dat voor elke cursus is vastgelegd. Behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid bedraagt het te betalen inschrijvingsgeld per lestijd:

  • €1,50 of €0,30 of volledig vrijgesteld.

Voor meer info over vrijstelling van inschrijvingsgeld verwijzen we graag naar het centrumreglement. 

De prijzen van het cursusmateriaal zijn variabel

Per schooljaar en per opleiding betaal je het maximum bedrag van € 460,00. Dit maximumbedrag geldt voor elk centrum apart en kan je niet in rekening brengen in een ander CVO. De bewijslast voor de toepassing van deze plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij jezelf.

Het centrum is eraan gehouden om bij inschrijving je steeds een betalingsbewijs te overhandigen. Dit betalingsbewijs breng je mee bij de eerste les.

Heb ik extra materiaal nodig en hoeveel bedraagt de kostprijs?

Genieten van een volledige vrijstelling van cursusgeld en gratis inschrijven:

De volgende cursisten genieten vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits zij een attest ter staving voorleggen dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan een maand:

Genieten van een gedeeltelijke vrijstelling en betalen minder cursusgeld

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

  • een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij te laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën.
  • een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is.
Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!